• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Текущ прием

Фонд "Условия на труд"

1. Кой може да кандидатства?
Право да кандидатстват за финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите; разработване и издаване на учебни и информационни материали и организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд имат всички физически и юридически лица, отраслови, браншови, регионални и областни съвети по условия на труд.


2. Кои са допустимите за подпомагане дейности?
2.1. Проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите.
2.2. Проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост /финансиране до 30 на сто от стойността на проекта/ свързани с:
а) реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;
в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;
г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;
д) подобряване на санитарно- хигиенните условия;
е) обезопасяване на машини и съоръжения;
ж) други проекти, свързани с подобряване условията на труд;
2.3. Подпомагане финансирането на дейности по диагностика на професионалните болести.
2.4. Разработване и издаване на учебни и информационни материали;
2.5.Организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
2.6. Разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания;

3. Колко е финансовото подпомагане ?
Финансирането се осъществява чрез възстановяване до 30 на сто от одобрените и действително направени разходи по проекта с който се кандидатства, но не повече от: 100 000 лв. за малки, средни и големи предприятия

4. Критерии за оценка на проектите

4.1. Сума на проекта и сума за финансиране от Фонд “Условия на труд”;
4.2. Брой работещи, които ще бъдат обхванати от проекта и на които се подобряват условията на труд;
4.3. Брой на параметрите, които са обект на решаване с проекта:
· микроклимат;
· прах;
· шум;
· вибрации
· осветление;
· лъчения (йонизиращи, нейонизиращи);
· безопасност;
· тежест на труда;
· химични агенти;
· биологични агенти;
4.4. Очакван ефект от практическото приложение на проекта, свързан с резултатите от промяната на показателите и параметрите на работната среда;
4.5. Икономическа дейност на предприятието, съгласно Националния класификатор на икономическите дейност.

5. ВАЖНО!

Проектни предложения се подават до 25-то число всеки месец.
Допустимите кандидати могат да получат финансиране по реда на тази програма не повече от два пъти за период 5 години считано от датата на реализация на първия финансиран проект.
Средствата отпускани от фонда се третират като минимална помощ (de minimis) и следва да се спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Ако имате интерес към някоя от програмите, моля попълнете формата за заявка

Име*
Моля, въведете име

E-mail*
Невалиден имейл

Телефон*
Моля, въведете коректен телефонен номер

Имам интерес от:*
Моля, изберете.

Анти спам защита*
Анти спам защита
Грешен код

Въведете кода в полето

  


Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2022 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню