• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Минал прием

1. Цел
Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на мярката:
1.1. насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор;
1.2. подпомагане производството и доставките на висококачествени земеделски продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания;
1.3. подпомагане на достъпа до пазара на малки и средни стопанстваМинал прием

1. Цели:
Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани”:

 улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства;
 насърчаване на заетостта.


Минал прием

1. Цел
1.1. Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;
1.2. Намаляване на сезонните колебания в заетостта;
1.3. Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;
1.4. Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

2. Примерни допустими сектори

1. Художествена обработка на кожа
2. Изработване на изделия от кожа
3. Изработване на накити


Минал прием

1. Цел:
Мярката има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:
 преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
 опазване на компонентите на околната среда;
 спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
 насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.


Минал прием

1. Цел
1.1. Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;
1.2. Намаляване на сезонните колебания в заетостта;
1.3. Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;
1.4. Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.


Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2022 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню