• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Разработване на проектно предложение

Разработване на проектно предложение

M&S projects предоставя на своите клиенти комплексна услуга за разработка и управление на проекти. Услугата включва всички етапи съпътстващи процеса на кандидатстване по избраната финансираща програма, а именно:

1. Предварителна оценка на потенциала на фирмата-кандидат за получаване на безвъзмездно финансиране. На този етап се прави прогноза за броя на точките, които може да получи проектът на кандидата, съобразно публикуваните критерии за оценка по съответната програма. Този анализ помага да бъдат идентифицирани силните и слабите страни на фирмата-кандидат и нейния проект и при възможност да се предприемат мерки за преодоляването на негативите.

2. Разработка на необходимите за кандидатстване документи – Подготовка на Бизнес планове, Формуляри за кандидатстване, Бюджети, Предпроектни проучвания и други приложими документи, в зависимост от конкретната финансираща програма. В посочените документи проектната идея подробно се описва и се обосновава от гледна точна на нейната пазарна адекватност, икономическа жизнеспособност, социални и обществени ползи, които носи реализацията й. 

В обхвата на този етап се включва още изработването на проектно предложение съобразно изискванията на формуляра за кандидатстване (по избраната програма и приоритетна ос) и изготвяне на логическа рамка на проекта – формулиране на обща и специфична цели, залагане на очаквани резултати, планиране на проектни дейности и изготвяне на план за действие, избор на обективно проверими индикатори и източници за проверка, формулиране и обосновка съобразно методологията на процедурата;

Независимо от Вашите идеи, убеждения и желания, всяка процедура или мярка има заложени определени строги критерии и изкисвания. Допускането на грешки като неспазване на някое от изискванията, грешно попълнени декларации или некоректно попълнен бюджет, нежизненоспособен бизнес план или пропуски в информацията по проекта и/или индикаторите за оценка могат да бъдат фатални! Именно тава е нашата задача, да Ви помогнем и да изготвим пълна и качествена проектна документация.

Не пестете време и средства, ако искате да направите един добър проект. Несигурността дали проекта ще бъде одобрен не трябва да е причина за подаването на повърхностно и набързо подготвено проектно предложение. Ако искате да реализирате Вашите идеи и да получите безвъзмездни средства за това е необходим сериозен подход и достатъчно време за подготовка на качествено проектно предложение.

3. Консултиране, Проверка и Окомплектоване на всички приложими документи, които трябва да се представят на етап кандидатстване.

4. Консултации при поискана допълнителна информация и документация от страна на финансиращата институция в процеса на оценка на проекта.

5. Консултиране, проверка и окомплектоване на документите за подписване на договор, в случай че Вашето проектно предложение бъде одобрено.


Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2022 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню